Uiteindelijk is het de beslissing van de dierenarts of uw dier zal worden ingeslapen. De dierenarts zal uw huisdier onderzoeken en met de eigenaar bespreken wat de precieze klachten zijn. Indien de conclusie is dat er sprake is van uitzichtloos lijden of weinig kans op herstel zullen we verdergaan met euthanaseren.

De reden voor mij om dit te melden is dat er helaas nog steeds mensen zijn die hun dier willen laten inslapen uit praktische overwegingen. Bijvoorbeeld omdat iemand op vakantie gaat en er geen oppas kan worden gevonden voor de hond. Dit is voor mij absoluut geen legitieme reden voor euthanasie en zal hier dan ook niet aan meewerken.

Indien uit een gedegen lichamelijk onderzoek door de dierenarts blijkt dat euthanasie niet is aangewezen, zal dit ook niet worden uitgevoerd. De kosten zijn dan 89 euro voor de visite.

Euthanasie aan huis

06-16102278